ยินดีต้อนรับเข้าสู่GMAILของนู๋ฝ้ายนิติศาสตร์

รูปนู๋ฝ้ายและเพื่อนๆนิติรุ่น6


วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551

อาจารย์ที่ปรึกษา


อาจารย์ สมนึก ศรีโม่อ่อน
ประจำโปรแกรมนิติศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2551


ชื่อ นางสาว สิรีวิภา กำพูน
ชื่อเล่น ฝ้าย
วันเกิด 3 สิงหาคม 2529(อาทิตย์)
มีพี่น้อง 2คน ตัวเองเป็นพี่คนโต มีน้องชาย
ชอบสี ม่วงอ่อน ขาว ดำ
บ้านเลขที่ 159 หมู่ 10 ต.ดอนตะโก อ. เมือง จ. ราชบุรี 70000
จบการศึกษาจาก โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์
ขณะนี้ศึกษาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เอกนิติศาสตร์
สถานที่ฝึกงาน สำนักงาน ป.ป.ส. กรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาฝึกวันที่ 3 พฤษจิกายน 2551 -31 มกราคม 2552
อนาคต เป็นผู้พิพากษา

คติประจำใจ เราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกที่จะเป็นได้


ช่วยคอมเม้นท์หน่อยน่ะค่ะ


เพลง